Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής στο Τρίτο Πρόγραμμα | 21.06.2023