“Οι Νύφες και η μετανάστευση στις ΗΠΑ, 1890-1925” στην εκπομπή “Των Ελλήνων οι κοινότητες” | 03&10.07.2022, 11:00
Σε μία από τις πιο έντονες περιόδους μετανάστευσης στις ΗΠΑ, αυτής από τα τέλη του 19ου αιώνα και έως το πρώτο τέταρτο του 20ού, επικεντρώνεται η εκπομπή της Φωνής της