Η Ελληνική Παραδοσιακή Μουσική στη Φωνή της Ελλάδας 05-06-2022
Παραδοσιακά ελληνικά τραγούδια από τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, το Αιγαίο και το Ιόνιο, τη Μικρά Ασία και την Κρήτη, μέχρι τα ελληνόφωνα