Η “Φωνή της Ελλάδας” στο Νότιο Αιγαίο | 19.01.2024