Στους παραγωγικούς αμπελώνες του Τυρνάβου | 29.03.2024