Η αναβίωση ενός ορεινού xωριού ή «Vamvakou Revival» – ΑΠΟΤΎΠΩΜΑ Πέμπτη 25/08/2022