Στον κόσμο μας με τον Χρήστο Σαράντο και τον Λευτέρη Σαρελάκο | 15.04.2023
Μία ώρα κρατάει η πτήση του κατάλληλα εκπαιδευμένου Χρήστου Σαράντου στα πέρατα του ποδοσφαιρικού πλανήτη μας.