21Ιαν2018 – «Καλειδοσκόπιο» – Χρήστος Φραγκονικολόπουλος (Α’ Μέρος)