Μικρές Δεξαμενές Μελάνης | Τρίτη 23 Μαΐου 2023
Ζοζέ Σαραμάγκου | Τα ονόματά του Ένα ταξίδι στη ζωή του Ζοζέ Σαραμάγκου μέσα από εικόνες, εξιστορήσεις και αποσπάσματα βιβλίων, τις πηγές της έμπνευσής του, πόλεις,