Βασίλης Σωτηρόπουλος

Ασκώ τα δικαιώματα μου με τον Π. Βασιλόπουλο 25.11.2023
Αυτό το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, 4–5 μ.μ. καλεσμένοι : -Ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, μιλά για το ΕΣΠΑ 2021-2027 και την σημασία...
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 1