Η Καρδιά Του Σκότους | Τετάρτη 17 Μαΐου 2023
''Πίστομα'' του Κωνσταντίνου Θεοτόκη [''εγκλήματα τιμής'' κάτω απ' το σκληρό φως της κερκυραϊκής υπαίθρου] - [β' μέρος] ''Το σταχτί φως που έπεφτε από τον ουρανό εχρωμάτιζε