Σε δι@δραση με την Αρετή Μπίτα | 29.12.2023
Εκτάκτως σήμερα 10:00-11:00, καλεσμένοι : -η Γεωργία Νταμάγκα,  πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας  -και ο Κωνσταντίνος Σφλώμος, καθηγητής...