Αφύλαχτη Διάβαση: Οικονομική κρίση και κοινωνική αλληλεγγύη | Παρασκευή 07 Απριλίου 2023
Δημιουργήθηκαν στην καρδιά της οικονομικής κρίσης στις αρχές της δεκαετίας του 2010. Ομάδες πολιτών και συλλογικότητες προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες