Δημήτρης Παπαποστόλου

“Εγνατία Οδός” με τον Γεώργιο Ντόβολο | 10.12.2022
Η συνάντηση της βυζαντινής μουσικής με την πολυφωνία και η βαθμιαία αφομοίωση της τελευταίας στο σύστημα της πρώτης- μέρος δεύτερο Προσκεκλημένος ο ​Ευάγγελος Κατσιναβάκης, Γλωσσολόγος PhD– Φιλόλογος – Μουσικός – Ερευνητής των συγχρόνων εξελικτικών τάσεων της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα: ​Ολοκλήρωση της εξετάσεως και αποτιμήσεως του έργου ... Read more
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 1