Μικρές Δεξαμενές Μελάνης | Τρίτη 26 Δεκεμβρίου 2023
Άννα Μαρία Ορτέζε «Η Θάλασσα δεν Βρέχει τη Νάπολη» Μετάφραση από τα Ιταλικά: Μαρία Φραγκούλη Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2023