Μικρές Δεξαμενές Μελάνης | Τρίτη 09 Ιανουαρίου 2024
Silvia Federici: «Ο Κάλιμπαν και η μάγισσα» Μετάφραση: Ίρια Γραμμένου, Λία Γυιόκα, Παναγιώτης Μπίκας, Λουκής Χασιώτης Εκδόσεις των Ξένων, Θεσσαλονίκη