Μικρές Δεξαμενές Μελάνης | Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023
Σάμουελ Μπέκετ _ Η πρώτη αγάπη «Πρόζες 1945 - 1980», Μετάφραση: Εριφύλη Μαρωνίτη, Εκδόσεις Πατάκη, 8η έκδοση, 2017, Αθήνα