Ο δικηγόρος και εκπρόσωπος της Accademia Constantiniana, Παν. Γκούσκος, στη «Φωνή της Ελλάδας»
Στις πρωτοβουλίες της Academia Constantiniana η οποία με έδρα τη Ρώμη προωθεί την ανάδειξη της Βυζαντινής ιστορίας και τη σύνδεση της με τη Δύση, αναφέρθηκε ο δικηγόρος και εκπρόσωπος