Έχουμε και Λέμε με τον Γ. Πίκουλα και τον Στ. Βραδέλη | 21.11.2023
Καλεσμένος σήμερα είναι ο Κώστας Τσάβαλος, δημοσιογράφος και ο Βαγγέλης Μητρούσιας, δημοσιογράφος. "Έχουμε και Λέμε", συνήθως για πολλά και πολλούς. Ενστάσεις, αναλύσεις,...