Η «Κόκκινη Σβούρα» στο Δεύτερο Πρόγραμμα – Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου 2023
Σήμερα Τετάρτη η Κόκκινη Σβούρα στριφογυρίζει στο Σχεδία- Home για μία έκθεση γεμάτη σπίτια. Σπίτια μεγάλα και σπίτια μικρά, σπίτια μακρινά, σπίτια που