Με το Πρώτο στην Ευρώπη και τον Κόσμο με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο | 23.12.2023
Tο νέο πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων που αποφάσισαν οι 27 χώρες της ΕΕ στο Συμβούλιο ECOFIN και οι αλλαγές που επέρχονται στην εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας....