Η «Κόκκινη Σβούρα» στο Δεύτερο Πρόγραμμα – Δευτέρα 15 Απριλίου 2024
Σήμερα Δευτέρα και Παγκόσμια Ημέρα της Τέχνης η Κόκκινη Σβούρα ακολουθεί μια γάτα μούσα σπουδαίων ζωγράφων και διαβάζει τα καλλιτεχνικά ρεύματα με γατίσια μάτια. Το...