“Τα μοναδικά σέβεντις είναι εδώ : 1974 (Mέρος 24ο)” | 15.10.2022
Σήμερα στις «Ιστορίες Κλασικού Ραδιοφώνου» με τον Παντελή Σιβρή: Στις τελευταίες σελίδες του 1974, αν έλειπε κάτι, ήταν ο «προφητικός» λόγος του Νίκου Γκάτσου, που έρχεται...