Ταξίδι στην Ιταλία στον «Ωκεανό του Ήχου» | 28.08.2022, 20:00
Την Κυριακή 28 Αυγούστου στον Ωκεανό του Ήχου ταξιδεύουμε στην Ιταλία από το Kosmos! Ένα μαγικό ταξίδι με τον Gianfranco Calligarich και το βιβλίο του ‘’Το τελευταίο καλοκαίρι στη