Η «Κόκκινη Σβούρα» στο Δεύτερο Πρόγραμμα – Τετάρτη 07 Φεβρουαρίου 2024
Σήμερα Τετάρτη η Κόκκινη Σβούρα στριφογυρίζει στο Μουσείο Μπενάκη και παρακολουθεί ένα Μικρό Εργαστήριο Τέχνης για να γράψει σενάριο, να ξεκινήσει γυρίσματα και...