Η «Κόκκινη Σβούρα» στο Δεύτερο Πρόγραμμα – Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023
Σήμερα Δευτέρα η Κόκκινη Σβούρα συναντά τη λογοπαθολόγο Μαρία Ρουσοχατζάκη για να μάθει τα πάντα για τη σχολική ετοιμότητα πριν την πρώτη δημοτικού και τις υποστηρικτές...