Μανώλης Μπαλτάς

Πάρε τον Χρόνο σου | 04-01-2022
Ο Μανώλης Μπαλτάς, πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, τεχνικός σύμβουλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος ήταν κεντρικός καλεσμένος στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας
Δύο Όψεις – Πολλές Απόψεις, Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022
Η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στην Επικαιρότητα και, κυρίως, τα Οικονομικά, καθώς, μετά τα σχόλια της εισαγωγής και την ανάγνωση των πρώτων σελίδων των εφημερίδων, στο στούντιο
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 1