Ο Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος στους ”Έλληνες Παντού” | 03.04.2024
Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Πρέσβυς επί τιμή: "Οι πολεμικές επανορθώσεις πρέπει να πληρώνονται!! Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να εγείρει την αξίωσή της για τις Γερμανικές...