Η «Κόκκινη Σβούρα» στο Δεύτερο Πρόγραμμα – Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024
Σήμερα Πέμπτη η Κόκκινη Σβούρα βλέπει Μικρές Ταινίες με Μεγάλες Ιδέες και μαθαίνει τα πάντα για το πρόγραμμα κινηματογράφου στα σχολεία που δημιούργησε το Κέντρο...