Ο πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, Νικόλαος Ουζούνογλου, στη «Φωνή της Ελλάδας»
Στην εξέλιξη του προγράμματος παλιννόστησης «Ελπίς», αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, Νικόλαος Ουζούνογλου, μιλώντας σήμερα,...