Έχει η ζωή γυρίσματα με τη Λίτσα Τότσκα | 11.02.2024
Κρύβει μέσα της την ελπίδα η αμυγδαλιά: πρώτη μαντατοφόρος της άνοιξης! Πάντα όμως ένα ξεροβόρι θα την απειλεί, όπως και τα φύλλα της δικής μας ψυχής. Διώχνει το ξεροβόρι...