“Τα μοναδικά σέβεντις είναι εδώ : 1974 (Mέρος 20ο)” | 10.09.2022
Σήμερα στις «Ιστορίες Κλασικού Ραδιοφώνου» με τον Παντελή Σιβρή, αναζητώντας το «κάτι άλλο» στην αχανή δισκογραφία του 1974, δεν δυσκολευόμαστε καθόλου να το βρούμε!...