“Αναζητώντας την Κυρία με τη στρυχνίνη” με τον Χρίστο Παπαγεωργίου | 12.03.2024
Η μουσική δωματίου του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου μέσα από την σημαντική διατριβή της Δόκτωρος Ξένιας Θεοδωρίδου, υποψήφιας για βραβείο της Ένωσης Ελλήνων Μουσικών...