Η «Κόκκινη Σβούρα» στο Δεύτερο Πρόγραμμα – Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023
Σήμερα Τετάρτη η Κόκκινη Σβούρα παίρνει μολύβι και χαρτί, κάθεται στον υπολογιστή έτοιμη για το διαγωνισμό συγγραφής και εικονογράφησης παιδικού βιβλίου από το ΠΙΟΠ και