Η «Κόκκινη Σβούρα» στο Δεύτερο Πρόγραμμα – Τρίτη 8 Νοεμβρίου