Ο Αποστόλης Δαγδελένης στο Δεύτερο Πρόγραμμα | 17.09.2023
Κι αν κάηκε η Σμύρνη Σεπτέμβρη μήνα οι Μικρασιάτες βρήκαν τη δύναμη μέσα από το χαλασμό να κάνουν μία νέα αρχή και να μπολιάσουν με πολιτισμό και αξιοπρέπειά τη μάνα...