Η «Κόκκινη Σβούρα» στο Δεύτερο Πρόγραμμα – Παρασκευή 18 Νοεμβρίου
Σήμερα Παρασκευή και Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Παιδιών η Κόκκινη Σβούρα συναντά την ομάδα Άγγιγμα και Όρια, γιατί η έκταση αυτής της μορφής βίας παραμένει