Γιαρές | 28.05.2023
Γιαρές σημαίνει φίλος… ή αλλιώς ο πόνος της ψυχής και αυτό το όνομα επέλεξαν για το μουσικό τους σχήμα, τρεις φίλοι που ορμώμενοι από την αγάπη τους για το ρεμπέτικο...