“Αναζητώντας την Κυρία με τη στρυχνίνη” με τον Χρίστο Παπαγεωργίου | 07.12.22
Συγκριτικες ακροάσεις και ερμηνείες "Send in the clowns - E lucevan le stelle. Από το Μιουζικαλ στην Όπερα" Δυο εμβληματικές άριες απο το Μπροντγουαιη και την Όπερα αντίστοιχα με