Κόκκινος Κύκλος και Jean-Pierre Melville | 02.11.2022, 23:00
Ένας κόκκινος κύκλος περικυκλώνει αυτή την εβδομάδα το Intercity . Τον κύκλο δημιούργησε ο Βούδας.Ο Βούδας πήρε μια κόκκινη κιμωλία, έφτιαξε ένα κύκλο και είπε: Όταν οι άνθρωποι