Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ | Μουσικοί της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και Χορωδίας της ΕΡΤ!  
Ηχογράφηση με Θρησκευτικά έργα και έργα μουσικής δωματίου 31.03.2021 4.Faure PIEJESU (from Requiem) 7.Bach NUMKOMMDERHEIDENHEILAND (trombone,hp) 8.Chaussier ELEGIE (corno,hp) 12.Dowland FLOW MY TEARS (trumpet,hp) Μαρίνα Ρετσκάλοβα,...