“Αναζητώντας την Κυρία με τη στρυχνίνη” με τον Χρίστο Παπαγεωργίου | 11.11.22
Κλασικά Μουσικά Αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες με απαρχή την δεκαετία του 40 και τον Alfred Newman μέχρι σήμερα με την National Philharmonic υποδειγματικά καθοδηγούμενη