28η Οκτωβρίου 1940

“Μουσικές αφηγήσεις” με την Άννα Σακαλή | 29.10.2023
Λογοτεχνικά έργα για το έπος του 1940 Η Ελλάδα είναι αβασίλευτη, με δάφνες και με κρίνα, της νίκης.Παντοδύναμος την έπλασε τεχνίτης.Η δόξα, το καμάρι της, η αλήθεια είναι...
Ν. Φράγκος: Στην Ιταλία δεν θέλουν να ξέρουν για το ’40 | 28.10.2023
Στα ιταλικά σχολικά βιβλία δεν γίνεται παρά μια αναφορά δυο γραμμών στη Ελλάδα και στα γεγονότα του 1940 τόνισε ο Νίκος Φράγκος, πρόεδρος στο Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτισμού...
ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 1