Η «Κόκκινη Σβούρα» στο Δεύτερο Πρόγραμμα – Πέμπτη 10 Νοεμβρίου