“Ενθυμήματα ασωμάτων ερειπιών” 69 μαρτυρίες Ζακυνθινών που βίωσαν τον σεισμό του ΄53
Στη Ζάκυνθο, στις 12 Αυγούστου και συγκεκριμένα στην Ιστορική Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ζακύνθου παρουσιάζεται το βιβλίο «Ενθυμήματα Ασωμάτων Ερειπίων, 69 ζωντανές μαρτυρίες