02 Ιουλιου 2020 – Silas breaking news
Καθημερινα στις 12:55 και 19.55. απο το Πρώτο πρόγραμμα.