Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ: Astor Piazzolla: «Winter»
Μικρά Σύνολα Μουσικών Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας  ΕΡΤ  Ηχογράφηση Μικρών Συνόλων μουσικών της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, στις 5 Φεβρουαρίου 2021 από το