“Η Μούσα του Musical” με τον Γιάννη Φίλια | 03.08.2022
Alan Menken: "Beauty and the Beast"  (Η Ωραία και το Τέρας) Μια φορά κι έναν καιρό - που ήταν συγκεκριμένα στις αρχές της χρυσής δεκαετίας του ‘90 - η Disney ξαναγεννήθηκε από τις στάχτες