“Αναζητώντας την Κυρία με τη στρυχνίνη” με τον Χρίστο Παπαγεωργίου | 06.02.23
Συγκριτικές εκτελέσεις και ακροάσεις Μπετόβεν : Συμφωνία αρ.1 σε ντο μείζονα έργο 21 Μέρος 1ο Το νεανικό έργο ενός μεγάλου και άοκνου αναζητητή της υπέρβασης σε καταπληκτικές εναλλακτικές προσεγγίσεις. Τρίτο Πρόγραμμα 90,9/www.ertecho.gr Έρευνα-Παρουσίαση: Χρίστος Παπαγεωργίου